كيف حالك بالفرنسي



  • كيف حالك بالفرنسي ?Cِomment vas-tu
  • كيف حالكم بالفرنسي comment allez-vous
  • مرحبا كيف حالك بالفرنسي Bonjour comment tu vas
  • كيف حالك بخيربالفرنسي comment vas-tu ça va
  • كيف حالك حبيبتي comment vas-tu chérie

Ads

Ads